تبلیغات
جغرافیای سوم انسانی - سری دوم سولات
جغرافیای سوم انسانی

انسان و كوهستان

13- علت اهمیت داشتن گردش گری برای دولت: درآمدزا بودن

14- جاذبه‌های گردشگری ناحیه‌ی كوهستانی: ورزش زمستانی – وجود چشم‌اندازهای زیبا – وجود دریاچه‌های كوهستانی – وجود چشمه‌های آب گرم

15- چرا چشمه‌های آب گرم در نواحی كوهستانی موجب ایجاد جاذبه گردش‌گری می‌گردد؟ به دلیل خواص درمانی آن‌ها

16- چه عواملی موجب دگرگون شدن چشم‌اندازهای كوهستانی می‌شود؟ ازدیاد جمعیت از یك سو و پیشرفت‌های شگرف فناورانه از سوی دیگر

17- كوهستان‌ها در چه زمینه‌هایی مشكل‌زا می‌باشند؟ آب و هوا – مخاطرات طبیعی – آب - خاك

 

ادامه مطلب بروید...

18- آب و هوای ناحیه‌ی كوهستانی چگونه می‌تواند مشكل زا باشد؟ كاهش فشار و رقیق شدن گازها- افزایش و میزان انرژی دریافتی خورشید

19- نقش كوهستان در مخاطرات طبیعی: زلزله – آتش فشان – لغزش و رانش كوه – سقوط بهمن

20- اثر منفی كوهستان بر روی خاك: فرسایش خاك به دلیل شیب تند

21- تأثیر منفی كوهستان بر روی انسان: ایجاد مشكل در تنفس – آفتاب‌سوختگی – گرمای زیاد روز و سرمای شدید شب

22- چرا دره‌ها و دشت‌های پایكوهی شرایط مساعدی را برای استقرار جمعیت و فعالیت اقتصادی فراهم می‌كنند؟ به علت كاهش ارتفاع و شیب زمین

فرسایش در بیابان‌ها، تنوع زیستی در نواحی گرم و مرطوب

1- عامل فرسایش مسلط در نواحی بیابانی؟ باد

2- انواع فرسایش بادی؟ فرسایش كاوشی – فرسایش تراكمی

3- فرآیندهای فرسایش كاوشی: رگ - یاردانگ

4- فرآیندهای فرسایش تراكمی: بَرخان - سیف

5- فرسایش كاوشی چگونه صورت می‌گیرد؟ از طریق هوازدگی ناشی از انبساط و انقباض طولانی مدت و حمل به وسیله‌ی باد

6- بادبرگی چیست؟ جابه‌جایی و دور شدن ذرات ماسه از محل پیدایش به وسیله‌ی باد

7- بادبرگی در چه نواحی اهمیت دارد؟ نواحی فاقد پوشش گیاهی

8- عمق گودال‌های حاصل بادبرگی چگونه كنترل می‌شود؟ به وسیله‌ی سطح آب‌های زیرزمینی

9- چه زمانی قدرت فرسایشی باد زیادتر است؟ وقتی كه باد ذرات ماسه را به همراه داشته باشد.

10- چرا زمین‌های مرتفعی كه در معرض فرسایش بادی هستند دارای حواشی پرشیب یا عمودی هستند؟ زیرا بیش‌ترین تأثیر سایش در قسمت پایین و نزدیك به سطح زمین بر موانع سنگی است

11- چرا سطح كناره‌هایی كه در معرض فرسایش بادی هستند صاف نیستند؟ متفاوت بودن مقاومت لایه‌های مختلف رسوبی

12- اثر فرسایش بادی بر موانع سنگی منفرد: پیدا كردن شكل سندان كفاشی یا قارچ

13- یاردانگ چیست؟ برجستگی‌های حاصل از فرسایش كاوشی كناره‌های فرو رفته شكل كه توسط آب ایجاد شده‌اند.

14- ویژگی یاردانگ: داشتن رأس مسطح – پرشیب بودن طرف رو به باد و كم شیب بودن طرف دیگر- تشكیل شده از رسوبات نرم دریاچه‌های گذشته

15- نواحی دارای یاردانگ؟ ببابان غربی مصر- بیابان لوت ایران

16- چگونگی تشكیل تپه‌های ماسه‌ای؟ از دست دادن سرعت باد

17- متداول‌ترین نوع تپه‌های ماسه‌ای؟ برخان

18- ویژگی برخان: هلالی شكل بوده و دو زایده طویل در جهت باد دارند.

19- شرایط تشكیل تپه‌های ماسه‌ای: وجود مقداری ماسه – وحود یك مانع

20- سیف چیست؟ تپه‌های ماسه‌ای طولی كه در جاهایی كه بادهای غالب از دو جهت بوزند تشكیل می‌شود.

21- رس چیست؟ خاك نرم و بسیار ریز كه توسط باد جابه‌جا شده‌ است.

22- ویژگی‌های رس: بسیار ریزدانه – زردرنگ – لایه لایه – تشكیل شده توسط باد.

23- نام جنگل‌های استوایی: سلوا

24- منشاء لوس: گرد و خاك بیابان – رسوبات خشك شده‌ی كف رودها – دریاچه‌های خشك شده‌ی یخچالی

25- در حاشیه‌ی شمالی و جنوبی جنگل های استوایی چه نوع پوشش گیاهی قرار دارد؟ جنگل های مداری

26- ویژگی مهم جنگل‌های استوایی؟ وجود تعداد بسیار زیاد گونه‌های درختی

27- انجیر وحشی چگونه گیاهی است؟ گیاهی چسبنده كه ریشه خود را در خاك فرو برده و رشد آن‌ها به حدی است كه درخت میزبان را محصور كرده و جایگزین آن می‌شود.

28- دلیل تنوع و كثرت انواع حشرات در نواحی استوایی: یكنواختی محیط و نبود فشارهای طبیعی

29- شرایط لازم برای فرسایش بادی كدام‌اند؟ شرایط آب و هوایی خشك – بادهای شدید – مواد سطحی نرم

توان‌ها و محدودیت‌های زندگی در نواحی خشك و مرطوب

1- توان‌مندی‌های محیطی نواحی گرم و خشك؟ ساعات آفتابی زیاد – آسمان صاف و درخشان – وسعت زیاد و جمعیت كم – معادن انرژی – محیط دست نخورده

2- چه عواملی دستیابی سریع به محیط‌های گرم و خشك را فراهم كرده است؟ پیشرفت اقتصادی و فن‌آوری ارتباطی

3- نقش مثبت آسمان صاف و درخشان نواحی گرم و خشك. برای مطالعات و تحقیقات نجومی و مشاهده‌ی اجرام فضایی

4- اثر مثبت وسعت زیاد و كمی جمعیت نواحی گرم و خشك؟ برای آموزش‌های نظامی- آزمایش‌های اتمی و برخی فعالیت‌های ورزشی

5- شهرهای جدید استرالیا به دنبال استخراج كدام معادن شكل گرفته‌اند؟ طلا و نقره

6- استخراج نفت در بیابان‌های ساحلی خلیج‌فارس چگونه گسترش یافته است؟ با شیرین كردن آب دریاها - ایجاد پالایشگاه – صنایع وابسته به نفت

7- معدن مؤثر در توسعه‌ی كشور مراكش: وجود بادهای شدید و همیشگی برای انرژی بادی و وجود هوای صاف و آفتابی در اكثر ایام سال برای انرژی خورشید

8- عوامل مؤثر در استفاده از انرژی بادی و خورشیدی؟ وجود بادهای شدید و همیشگی برای انرژی بادی و وجود هوای صاف و آفتابی در اكثر ایام سال برای انرژی خورشیدی

9- محدودیت‌ها و مشكلات نواحی گرم و خشك؟ شكننده بودن محیط – خشك‌سالی – فقر خاك و فرسایش آن – حركت ماسه‌های روان – دشواری ارتباط – كم‌آبی

10- نشانه‌های گسترش بیابان: كاهش پوشش گیاهی – افزایش فرسایش خاك – حركت ماسه‌‌های روان

11- نكات مهم در مورد بیابان‌زایی: اقدامات انسان گسترش بیابان را تشدید می‌كند – نواحی بیابان شده را می‌توان از طریق مدیریت منظم و حفاظت آب باز‌سازی نمود.

12- نقش انسان در خشك‌سالی: افزایش بیش از حد دام‌ها – حفر چاه‌های متعدد – كشت محصولات به جای دام‌پروری – شخم زدن زمین – حفظ پوشش گیاهی

13- نقش آب های سطحی در نواحی گرم و خشك: بسیار كم – به صورت هرز آب‌های موقتی

14- مشكلات آب‌های زیرزمینی نواحی گرم و خشك: نداشتن عمق یكسان و شور و غیرقابل استفاده

15- مسائل مربوط برای تأمین آب: نیاز به سرمایه، تخصص و فن‌آوری دارد – هدف آن‌ها رفع یا كاهش مشكل آب است.

16- در كدام كشورها با استفاده از فن‌آوری جدید به كشت محصولاتی چون مركبات، گل و پنبه در نواحی خشك اقدام كردند؟ امریكا و استرالیا

17- با چه اقدامی امكان استخراج انواع منابع معدنی در نواحی گرم و خشك پدید آمده است؟ انتقال آب از نواحی مجاور

18- عوامل مؤثر در تغییر كاربری‌های جنگل‌های استوایی؟ افزایش جمعیت – پیشرفت فن‌آوری – تولید چوب - كشاورزی

19- كشورهای پیشتاز در زمینه‌ی تولید چوب در نواحی استوایی: برزیل – اندونزی – هند – نیجریه – فیلیپین - مالزی

20- زمینه‌های كاری مدیریت جنگل های استوایی: جنگل كاری مصنوعی – مبارزه با آفات گیاهی – مدیریت حیات وحش

21- دلیل محسوس بودن خطر فرسایش در جنگل‌های آمازون: به دلیل احداث شبكه‌ی راه‌های سراسری آمازون و تبدیل به چراگاه‌های كم ظرفیت

22- سهم برزیل – اندونزی و زئیر در جنگل‌های آمازون: برزیل 30 درصد- اندونزی 10 درصد – زئیر 9 درصد

23- اثر انسان بر روی پوشش گیاهی: قطع بی‌رویه درختان جنگل‌های استوایی و انهدام تدریجی آن‌ها

24- دلایل مشكل‌زا شدن انهدام جنگ‌ها برای انسان و محیط: محافظ طبیعی خاك جنگل در برابر قطرات باران – امكان نفوذ و جذب بیش‌تر آب در درون خاك – مانع شدن از ایجاد جریان سطحی شدید – جلوگیری از توسعه‌ی رودها و مانع شدن از افزایش مقدار آبرفت

25- آبرفت‌ها چه تأثیراتی را همراه دارند؟ شكل رودخانه – عمر مفید سدها – اكوسیستم‌های دریایی ساحلی و زندگی انسان

26- فواید آتش‌زدن بوته‌های جنگلی توسط بومیان آفریقا؟ تعقیب شكار – آماده كردن زمین برای چرای حیوانات

27- شكننده بودن محیط نواحی گرم و خشك یعنی چه؟ تغییری كوچك در محیط، اختلال و نابسامانی محیطی سریعی را ایجاد می‌كند.

ویژگی‌های طبیعی نواحی قطبی

1- بادهای قطبی با كدام هوا برخورد و اثر این برخورد چیست؟ با هوای معتدل و مرطوب كه موجب رانش آن به سمت بالا و ریزش جوی به ویژه برف می‌گردد.

2- وزش باد در نواحی قطبی چگونه است؟ از نواحی پرفشار ساحلی به سمت نواحی داخلی

3- قطب شمال سردتر است یا قطب جنوب؟ چرا؟ قطب جنوب، زیرا اطراف قطب شمال را دریاها و اقیانوس‌ها در بر گرفته‌اند.

4- پیامدهای گرم شدن قطب؟ آب شدن یخ‌های قطبی – بالا آمدن آب اقیانوس‌ها و به زیر آب رفتن بخشی از خشكی‌ها

5- طولانی‌ترین روز جهان در ناحیه‌ی قطب شمال در مدار 66 درجه و 33 دقیقه: اول تیر

6- هر چه از قطب به مدارهای قطبی می‌رویم اختلاف طول روز و شیب چه تغییری می‌كند؟ كاهش می‌یابد

7- نواحی واقع شده در ناحیه‌ی شمالگان؟ شمال اروپا – آلاسكا – سیبری – كانادا - گرینلند

8- دو خلیج در قطب جنوب: ودل - راس

9- نام شبه جزیره‌ای در قطب جنوب: پالمر

10- ویژگی‌های آب و هوایی نواحی قطبی و مهم‌ترین آن‌ها؟ سرمای شدید (مهم‌ترین ویژگی) – وزش بادهای سرد دائمی – بارش كم

11- علت سرمای شدید ناحیه قطبی: كمبود انرژی دریافتی و بازتاب انرژی خورشیدی از روی زمین پوشیده از یخ و برف

12- پیامد سرمای شدید قطب: ایجاد فشار زیاد هوا – كاهش بخار آب – بارندگی هوا

13- دلیل كمبود بخار آب در نواحی قطبی: تبخیر كم و سردی هوا

14- یخچال‌ها چند درصد مساحت كره‌ی زمین را تشكیل می‌دهند؟ 10 درصد

15- عوامل مؤثر در تشكیل یخچال: دمای زیر صفر درجه – شدت و جهت وزش باد – وضع تابش خورشید – شیب محل

16- مراحل تشكیل یخچال: یخ برف (نوه) – یخ حبا‌ب دار – یخ بلوری - یخچال

17- مناطق تشكیل یخچال: نواحی قطبی و ارتفاعات كوهستانی با دمای زیر صفر درجه

18- انواع یخچال: جریان‌های یخی (كوهستانی و دره‌ای) – كلاهك‌های قطبی

19- كلاهك‌های قطبی: توده‌های عظیم یخ كه در مناطق قطبی قرار دارد و 95 درصد یخچال‌های كنونی جهان را در برمی‌گیرند.

20- یخ‌سازچیست؟ شكل كلاهك‌های قطبی به صورت سرپوش یا كلاهك‌های پهن.

21- عظیم‌ترین یخچال: قطب جنوب.

22- آیسبرگ چیست؟ توده‌های یخ شناور در آب.

23- پرمافروست چیست؟ زمین‌های یخ‌زده.

24- چه عاملی موجب حفاظت بدن پنگوئن‌ها در آب‌های سرد می‌شود؟ پوششی از پرها و لایه‌ای از چربی.

25- اولین زنجیره‌ی غذایی: پلانكتون‌ها كه غذای میگویی به نام كریل می باشند.

26- گیاه قطب جنوب: خزه.

27- ویژگی جانوران قطبی: داشتن پوست ضخیم برای ثابت نگه داشتن دمای بدنشان

28- دلیل فشار یخچال‌های قطبی به اطراف: سنگینی توده‌ی یخ.

29- منبع تغذیه‌ی جانوران قطبی: دریا

30- حجم آیسبرگ‌ها در آب: در آب‌هاست.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : مهدی قهرمانی
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:22 ق.ظ
高品質ルイヴィトンコピー商品ブランドバッグ、財布コピー時計
سه شنبه 21 فروردین 1397 07:50 ق.ظ
Though ladies wore jewellery probably the most, some males within the Indus Valley wore
beads. And what of the inscription, E. B. Lover”?
سه شنبه 21 فروردین 1397 06:24 ق.ظ
Or, been there - seen that! As with every transforming or moving
you're ready to make selections for what to
keep and what to purge.
سه شنبه 21 فروردین 1397 02:24 ق.ظ
Do you walk across the workplace and see piles of papers, empty
take-out containers from late nights, and outdated
espresso cups?..
دوشنبه 20 فروردین 1397 02:01 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
شنبه 5 اسفند 1396 05:22 ق.ظ
سلام! من می دانم این نوع از موضوع است، اما من تعجب می کنم که پلت فرم وبلاگ شما استفاده می کنید
برای این وب سایت من از وردپرس مریض و خسته هستم
چون من با هکرها مشکل داشتم و به جای دیگری برای پلتفرم دیگری نگاه می کنم.
من می توانم فوق العاده باشم اگر بتوانید به مناسبت یک پلت فرم خوب اشاره کنید.
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:08 ب.ظ
من این قطعه نوشتاری را به طور کامل در مورد شباهت با داغترین و پیش از آن خواندم
فن آوری ها، این مقاله شگفت انگیز است.
پنجشنبه 7 دی 1396 08:06 ب.ظ
با تشکر از شما برای برخی از مقاله فوق العاده دیگر. هر کس دیگری می تواند این نوع از اطلاعات را در چنین مواردی دریافت کند
یک روش کامل نوشتن؟ من یک هفته پیش ارائه کردم و من در جستجوی چنین اطلاعاتی هستم.
چهارشنبه 22 آذر 1396 12:11 ق.ظ
من واقعا خوشحالم که به این پست های وب سایت نگاه می کنم
که شامل تن از اطلاعات مفید، با تشکر برای ارائه این نوع از داده ها.
جمعه 17 آذر 1396 12:47 ق.ظ
سایت خوب شما در اینجا.. سخت است که نوشتن با کیفیت بالا مانند خود را امروزه پیدا کنید.
من صادقانه از مردم مثل شما قدردانی میکنم! مراقب باش!!
چهارشنبه 15 آذر 1396 11:44 ب.ظ
هی این پست نمی تواند بهتر نوشته شود! خواندن این پست به یاد من از همسر قبلی من است!

او همیشه در مورد این چت صحبت کرد. من این مقاله را به او ارسال می کنم.

مطمئنا او خواندن خوب خواهد داشت. تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
پنجشنبه 18 آبان 1396 09:44 ب.ظ
سلام! من خیلی خوشتون میاد نسبت ما را در تماس بیشتر در حدود
پست شما در AOL چیست؟ من یک متخصص در این زمینه نیاز دارم
مشکل من را حل کن شاید تو باشی! به امید همکاری با شما.
یکشنبه 14 آبان 1396 12:10 ق.ظ
سلام! من وبلاگ شما را برای مدت زمان طولانی دنبال کرده ام و در نهایت شجاعت برای پیش بردن و دادن
شما فریاد بزنید از Huffman Tx! فقط می خواستم بگم که باشه
کار فوق العاده!
شنبه 13 آبان 1396 11:07 ب.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن افکار خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم
در انتظار نوبت های نوشتن بعدی شما یک بار دیگر تشکر می کنم.
شنبه 13 آبان 1396 10:54 ب.ظ
من فقط اطلاعات مفیدی را که در مقالات شما ارائه می دهم دوست دارم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و دوباره به طور مرتب آزمایش می کنم.
من کمی اطمینان دارم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا می بینم
برای ادامه کار، موفق باشید.
سه شنبه 9 آبان 1396 07:39 ب.ظ
Asking questions are actually pleasant thing if you are not
understanding something entirely, but this piece of writing offers nice understanding even.
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:30 ق.ظ
حتی نمی فهمم چطور به اینجا رسیدم، اما باور کردم
این ارسال یک بار خوب بود من نمی فهمم که چه کسی هستی
مطمئنا شما در صورت عدم دسترسی به یک وبلاگ نویس مشهور می روید
قبلا. به سلامتی!
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:15 ق.ظ
می توانم بگویم که راحتی پیدا کردن کسی که واقعا می داند چه چیزی در مورد آن بحث می کند
اینترنت شما در واقع می دانید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را بسازید
مهم. بیشتر و بیشتر مردم باید این را بخوانند و این قسمت را درک کنند
داستان. من نمی توانم اعتقاد داشته باشم که محبوب تر از آنجایی که شما مطمئنا هدیه ای ندارید.
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:45 ق.ظ
این وبسایت توسط پسر عموی من پیشنهاد شد. من مطمئن نیستم که آیا
این پست توسط او نوشته شده است به عنوان هیچ کس دیگری نمی دانم دقیقا در مورد من
مسئله. تو شگفت انگیز هستی با تشکر!
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:01 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما سر بزنم.
متن مقاله شما به نظر می رسد از صفحه نمایش در اینترنت اکسپلورر اجرا می شود.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی است یا چیزی که با آن انجام شود
سازگاری مرورگر اینترنتی، اما فکر کردم که می خواهم پست بگذارم تا شما را مطلع سازم.
به هر حال سبک و طراحی خیلی خوبی دارد! امیدوارم مشکل حل شود
به زودی. خیلی ممنون
سه شنبه 14 شهریور 1396 12:04 ق.ظ
سلام از کالیفرنیا! من در کار خسته شدم
بنابراین تصمیم گرفتم وب سایت خود را بر روی آیفون من در طول ناهار.
من عاشق اطلاعاتی هستم که در اینجا ارائه می دهم و نمی توانم صبر کنم تا وقتی که من نگاه کنم نگاه کنم
به خانه رسیدن. من از اینکه وبلاگ شما را بر روی تلفن همراهم بارگیری کردم ترسیدم

من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، سایت خوب!
شنبه 14 مرداد 1396 11:44 ق.ظ
This website definitely has all the info I wanted concerning this subject and
didn't know who to ask.
جمعه 16 تیر 1396 07:24 ب.ظ
I am sure this post has touched all the internet viewers,
its really really good paragraph on building up new webpage.
پنجشنبه 8 تیر 1396 11:37 ب.ظ
These are truly enormous ideas in regarding blogging.

You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:01 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا نه حل و فصل
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار
در حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا
بود مجذوب.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:47 ق.ظ
I used to be able to find good info from your content.
جمعه 23 مرداد 1394 10:46 ب.ظ
لطفا با جواب قرار دهید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی قهرمانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی